Informacja dla Klientów w związku z komunikatem na temat Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem przekazanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny odnośnie sytuacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS), uprzejmie wyjaśniamy, iż Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój  jest odrębną instytucją finansową, nie związaną żadnymi wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi, ani organizacyjnymi z PBS w Sanoku.

Oznacza to, że sytuacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego nie ma żadnego wpływu na Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój.

Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój jest jednostką niezależną, a sytuacja finansowa Banku jest stabilna. Nie są także zagrożone środki Klientów,  ani terminowa obsługa płatności Klientów.  Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój  posiada stabilną sytuację płynnościową i kapitałową, jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia, a z mocy obowiązujących przepisów prawa podlega bezpośredniemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój