TARCZA FINANSOWA PFR

TARCZA FINANSOWA PFR
 
Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę i jesteś naszym Klientem, to możesz złożyć wniosek w systemie bankowości elektronicznej o częściowo bezzwrotną subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. To program dla tych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.
W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
 
Program „Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój.
 
1.     Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój
2.     Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej, z menu „Twoje aplikacje” wybierz "Wniosek Tarcza Finansowa PFR"
3.     Następnie wybierz "Nowy wniosek"
4.     Z listy wybierz rachunek, na który ma zostać wypłacona subwencja i kliknij "Dalej
5.     Otworzy się formularz wniosku, w którym wypełnij wszystkie wymagane pola
         

Uwaga! Wniosek otwiera się w nowym oknie. Należy zezwolić na wyskakujące okienka w ustawieniach przeglądarki

6.     Po wypełnieniu wniosku kliknij "Wyślij"
7.     W ostatnim kroku wypełniania wniosku, możesz pobrać umowę
 
 
Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku
 
·       Upewnij się, że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
·       Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
·       Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
·       Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
·       Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
·       Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

UWAGA!
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
·       deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
·       deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.
Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza