Wybory Krajowej Rady Spółdzielczej

Maciej Palej – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego  Muszyna- Krynica Zdrój 

w składzie prezydium Krajowej Rady Spółdzielczej.

 W dniu 10 stycznia 2017 r. po raz pierwszy zebrali się wybrani na VI Kongresie Spółdzielczości członkowie Krajowej Rady Spółdzielczej, który odbył się w grudniu 2016 roku. Stu osobowe Zgromadzenie Ogólne KRS wybrało swoje siedmioosobowe prezydium, a także prezesa Zarządu, jego czterech zastępców oraz członków Komisji Rewizyjnej. Na przewodniczącego wybrano Jerzego Jankowskiego reprezentującego spółdzielczość mieszkaniową . Na sekretarza Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS  wybrano Macieja Paleja – Prezesa Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój . Nowym prezesem Zarządu KRS został Mieczysław Grodzki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie

Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS: Jerzy Jankowski- przewodniczący; Maciej Palej- sekretarz; Broś Waldemar - zastępca przewodniczącego; Gawlik Józef- zastępca przewodniczącego; Gołębiowski Józef- zastępca przewodniczącego; Paszkowski Janusz- zastępca przewodniczącego; Staciwa Jacek- zastępca przewodniczącego; Witkowski Waldemar- zastępca przewodniczącego;

Serdecznie gratulujemy wyboru .