Zastrzeżenie Kart

ZASTRZEŻENIE KART

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 801 321 456),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.
 • na stronie www.zastrzegam.pl

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


 KARTOSFERTA 

Portal obsługi kart płatniczych

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.  Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu "KARTOSFERA", obecnie limit ten jest wyzerowany!

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować posiadaną kartę VISA,
 • zastrzec posiadaną kartę VISA,
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty VISA,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty VISA),
 • wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty VISA (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne posiadanej karty VISA,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

Link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika: www.kartosfera.pl