Zebrania Grup Członkowskich Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krynicy-Zdroju zawiadamia Członków Banku, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali w sali obrad Oddziału Banku w Krynicy Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, odbędzie się: ZEBRANIE II GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ  z terenu:  Miasta Krynica-Zdrój , Gminy Krynica Zdrój (Berest, Czyrna, Piorunka, Tylicz, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Polany).

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój zawiadamia Członków Banku, że w dniu 12 kwietnia 2019r. (piątek)  o godz. 15:30 w sali obrad Centrali Banku w Muszynie ul. Piłsudskiego (piętro I) , odbędzie się: ZEBRANIE    I GRUPY CZŁONKOWSKIEJ Banku Spółdzielczego Muszyna- Krynica Zdrój z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Miasto Muszyna, Leluchów , Dubne, Powroźnik, Wojkowa, Jastrzębik, Złockie , Szczawnik, Andrzejówka , Żegiestów, Milik  i pozostali członkowie spoza Gmin Muszyna i Krynica Zdrój)

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej
 6. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok , w tym  w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Ocena wywiązywania się członków Grupy członkowskiej z obowiązków wobec Banku
 9. Dyskusja
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
 11. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój