Zmiana procesu logowania

Szanowni Państwo,

Od 11 września zmieniamy sposób logowania do bankowości elektronicznej/internetowej.

Wprowadzimy tzw. silne uwierzytelnianie klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication). Zmiany mają na celu podniesienie Państwa bezpieczeństwa w korzystaniu m.in. z kanałów zdalnych i związane są z wdrożeniem dyrektywy PSD2.

 

Gdzie będą widoczne zmiany?

 I. W bankowości internetowej CUI CBP - DETAL , Klienci indywidualni i przedsiębiorcy .

Każde logowanie do bankowości internetowej będzie wymagało od Państwa, poza wpisaniem loginu i hasła, dodatkowej autoryzacji:

w zależności od przyjętego u Państwa sposobu autoryzacji .

Aby aktywować nowy sposób autoryzacji niezbędna jest wizyta w placówce Banku i złożenie wniosku. = > POBIERZ

 

II. W bankowości internetowej CUI CORPO - firmy, samorządy,  korporacje

Każde logowanie do bankowości internetowej będzie wymagało od Państwa, poza wpisaniem loginu i hasła, dodatkowej autoryzacji:

  w zależności od przyjętego u Państwa sposobu autoryzacji .

Aby aktywować nowy sposób autoryzacji niezbędna jest wizyta w placówce Banku

*** Więcej TUTAJ ***

 III. W płatnościach zbliżeniowych kartą.

Możemy częściej niż do tej pory prosić Państwa o podanie kodu PIN, gdy płacą Państwo zbliżeniowo kartą na kwotę mniejszą niż 50 złotych.

 

                                                                                                                               Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój