Zmiana systemu bankowości internetowej - komunikat 1

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi połączenia Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z Bankiem Spółdzielczym Ziem Górskich Karpatia uprzejmie informujemy, iż  w miesiącu październiku b.r. planowana jest zmiana systemów bankowości elektronicznej, na system „ebankNet” (dla osób  fiz. i MiŚP) oraz eCorpoNet (dla klientów korporacyjnych), a tym samym  zmiana haseł i aplikacji dostępowych (autoryzacyjnych) . Po przełączeniu na nowy system bankowości internetowej „eBank” otrzymają Państwo nowe funkcjonalności w szczególności w „ebankNet” - możliwość dostępu poprzez aplikację mobilną na smartfony. Jednocześnie czasowo umożliwiony zostanie Państwu dostęp do obecnie używanego systemu bankowości internetowej CUI w trybie podglądu i historii transakcji bez możliwości składania zleceń. Aktualny system po wdrożeniu nowej aplikacji bankowości internetowej docelowo zostanie wyłączony.

Bank nadal pozostaje stroną zawartych z Państwem umów, numery rachunków bankowych, nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, a obsługa klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku.

O wszystkich zmianach i koniecznych do wykonania krokach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.  Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów Banku.

 

Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój