Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój wprowadza z dniem 01-12-2017 roku zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.  Zmiany zapisów w/w Regulaminu wynikają w szczególności ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany w produktach Banku, podwyższenia poziomu świadczonych przez Bank usług, bądź czynności bankowych . Kompleksowy zakres zmian Regulaminu , oraz jego pełne brzmienie dostępne jest w placówkach Banku oraz możliwe do pobrania w wersji elektronicznej=>  REGULAMIN

Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie w/w Regulaminu, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem (+48) 18 440 83 87.

  

Muszyna , dnia 28 września 2017 roku                                                                                                                                Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój

 

Do pobrania :