Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój wprowadza z dniem 01-12-2017 roku zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Zmiany podyktowane są między innymi rozszerzeniem oferty Banku o produkty kartowe Visa debetowa w EUR.

Zmiany stawek w szczególności dotyczą :

  • Odstąpienia od pobierania opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku Pol-Konto Student lub Junior z dostępem do Internetu oraz bez dostępu do Internetu.
  • Zmiany opłaty za udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku przekazywanej w formie komunikatu sms – „SMS SERWIS”:

- do 5sms’ów miesięcznie – 3,50 zł;

- powyżej 5 sms’ów miesięcznie : 3,50zł+0,35 zł (za każdy sms powyżej 5 szt.)

  • Obniżeniu uległa opłata za wypłatę gotówkowa PolEfekt – do max kwoty 150,00zł.
  • Obniżeniu uległa opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej nie awizowanej w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, - 0,2% od kwoty wypłaty. Powyższe dotyczy także wypłaty awizowanej i nieodebranej w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty.
  • Bank zrezygnował z pobierania opłat miesięcznych za użytkowanie kart dla rachunków POL-Konto Junior ,
  • Zmniejszono stawkę opłaty miesięcznej za użytkowanie karty do rachunków Pol –Konto Student .

Kompleksowy zakres zmian Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych , oraz jej pełne brzmienie dostępne jest w placówkach Banku oraz możliwe do pobrania w wersji elektronicznej = > Taryfa

Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie w/w Taryfy, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem (+48) 18 440 83 87.

 

 

Muszyna , dnia 28 września 2017 roku                                                                                                                               Zarząd Banku

 

Do pobrania :